Įvykiai

2021-06-08                            Nuotolinis susirinkimas su projekto LT-RU-1-031 partneriais

Birželio 8 dieną vyko nuotolinis projekto " Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra " partnerių susirinkimas, kurio metu buvo apkalbėtas projekto partnerių bendradarbiavimas kuriant video reportažus, reklaminius klipus, kiti darbiniai klausimai. Susitikime taip pat dalyvavo Tauragės kabelinės televizijos atstovai.

 

 

 

2021-05-07                           Istorijos Inkubatoriaus atidarymo renginys

Gegužės 7 dieną (penktadienį) vyko Istorijos Inkubatoriaus atidarymo renginys. Renginys vyko nuotoliniu būdu per Zoom platformą, kurio metu buvo pristatyti pasiekti rezultatai abiejų projekto partnerių. 

 

 

2021-04-12                           Projekto LT-RU-1-031 darbo grupės susirinkimas

Balandžio 12 dieną vyko nuotolinis projekto LT-RU-1-031 darbinis susirinkimas. Jo metu buvo aptarti esminiai klausimai susiję su projekto įgyvendinimu. Susirinkimo metu diskutuota apie marketingo plano parengimą, apie artėjantį atidarymo renginį, kuris vyks gegužės 7 dieną ir apie informatyvų projektų rezultatų viešinimą socialiniuose tinkluose bei spaudoje.
Sekite Mūsų facebook paskyrą dėl informacijos apie artėjantį atidarymo renginį bei kitų naujienų apie prie pabaigos artėjantį projektą.

 

 

 

2021-03-19                           Projekto LT-RU-1-031 partnerių nuotolinė konferencija

Kovo 19 dieną vyko nuotolinis projekto LT-RU-1-031 partnerių susitikimas, kurio metu buvo apkalbėtas projekto partnerių Lietuvoje organizuojamas renginys. Taip pat buvo aptarti kiti statybos ir maršruto darbų klausimai. 

Karalienei Luizei – 245!

Kovo 10 d. minime Karalienės Luizės 245-ąsias gimimo metines.

Prūsijos karalienė Luizė ir šiandien minima kaip viena iškiliausių Europos moterų. Ji imponavo kaip tauri, aukštos moralės asmenybė. Tai ypatinga valdovė, palikusi ryškų savo pėdsaką istorijoje.

Gražuolė Luizė buvo iš tų moterų, kurios žavėjo tiek vyrus, tiek moteris. Ji buvo tvirtas karaliaus ramstis ir netgi perėmė dalį jo funkcijų. Daugelio šalių valdovai jai jautė simpatiją.Norėdama susipažinti su savo šalimi, Luizė vykdavo į atokiausius provincijos kampelius, kur ją džiaugsmingai sutikdavo paprasti žmonės.

 

 

2021-03-10                           Nuotolinė konferencija. Marketingo planas su partnerių atstovais

Kovo 10 – ąją dieną, švenčiant karalienės Luizės gimatdienį, įvyko projekto LT-RU-1-031 Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp rytų ir vakarų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ nuotolinis susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos marketingo plano idėjos Lietuvos pusėje, taip pat ir partnerių iš Rusijos, Kaliningrado apskrities. Susirinkime dalyvavo Kauno kolegijos marketingo dėstytoja Aušrinė Černiauskienė, su kvalifikuotomis specialistėmis, projekto vadovė Ligita Kazlauskienė, Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Ilona Meirė, projekto koordinatorė Ilona Drukteinienė,  viešinimo specialistas Evaldas Mockus, taipogi partnerių marketingo idėjas pristatė Elena Kabakova, bei projekto koordinatorius Pavel Elizarov.

 

 

2021-02-03                           Nuotolinė konferencija su LT ir RU marketingo atstovais

Vasario 3-ją dieną įvyko susitikimas nuotoliniu būdu per zoom platformą, su RU ir LT marketingo ekspertais. Buvo aptarti kūrimo, bei pristatymo terminai. Pristatymai vyks per zoom platformą kovo 10 ir balandžio 8 dienomis. Taipogi buvo aptarti variantai, bendrų turizmo maršrutų bei su kokiais sunkumais bus susiduriama, rengiant bendrą marketingo planą. 

 

2021-01-13                          Pirmoji konferencija su Gluk media 21 metais

 

Naujieji metai praėjo, tačiau darbai vis dar tęsiasi. Sausio 13 dieną, vyko nuotolinė konferencija su Gluk media atstovu Valdu, dėl dviejų animacijų sukūrimo. Buvo aptariami pagrindiniai klausimai, bei apsvarstytos idėjos, kokios galėtų būti priimtinos. Animacijų trukmė 3 minutės, kurios bus pritaikytos kiekvieno poreikiui, tiek stacionariam naudojimui, tiek mobilios.

Sekite Mūsų facebook paskyrą norint sužinoti daugiau apie projektą bei įvairius žaidimus. 

 

 

 

2020-12-02                          Pirmasis projekto darbo grupės susirinkimas žiemą

Pirmojo žiemos mėnesio pirmąją dieną, projekto darbo grupės surengė susirinkimą prie Istorijos Inkubatoriaus. Susirinkimo metu, apžvelgta esama situacija, bei aptariami ateities planai. Norint Sužinoti daugiau, kviečiame sekti facebook paskyrą Istorijos Inkubatorius - Pagėgių kraštas. 

 

2020-12-02                Konferencija su atostove iš Media Mark dėl Istorijos Inkubatoriaus patalpų              

Prasidėjus pirmam žiemos mėnesiui, jau suorganizuotas antrasis darbo grupės susirinkimas, tačiau jis vyko nuotoliniu būdu. Susirinkimo metu, buvo diskutuojama dėl patalpų įrengimo. Į diskusijas įsitraukė ir specialistė iš MediaMark. Taip pat projekto darbo grupė diskutavo dėl patalpų įveiklinimo tam tikroms žmonių grupėms, bei darbų pasisikirstymo. Šie metai nenumaldomai artėja prie pabaigos ir tikimės, kiti bus daug sėkmingesni. Tad kviečiame visus, kurie dar to nepadarė, sekti mūsų facebook paskyrą Istorijos Inkubatorius - Pagėgių kraštas 

 

2020-11-26                              Projekto darbo grupės susirinkimas

Lapkričio 26 dieną vyko nuotolinė konferencija su projekto LT-RU-1-031 partneriais iš Sovetsko miesto. Konferencijos metu partneriai pristatė savo atliktus darbus, kadangi gyvai apžiūrėti nėra galimybės, bei tolimesnius ateities planus. Taip pat antroje dalyje buvo aptariamas 5 metų marketingo planas, pats maršrutas bei logotipas. Norintiems daugiau sužinoti apie projektą sekite mūsų facebook paskyrą Istorijos Inkubatorius-Pagėgių kraštas.  

 

2020-11-23                              Projekto LT-RU darbo grupės susirinkimas Vilkyškiuose

Lapkričio 23 - ąją dieną (pirmadienį) buvo suorganizuotas gyvas projekto darbo grupės susirinkimas Vilkyškiuose. Jo metu pristatyti informaciniai stendai užbaigtiems darbams (Pontoniniai lieptai, arklidės), bei buvo diskutuojama apie Istorijos Inkubatoriaus patalpų įrengimą su interaktyviomis naujovėmis. Sekite Mūsų Facebook paskyrą, norint sužinoti daugiau informacijos. 

2020-11-20          Nuotolinė konferencija su Gluk Media atstovu dėl interaktyvaus žaidimo sukūrimo

Lapkričio 20 dieną (penktadienį) vyko nuotolinis pasitarimas, kurio metu, buvo pateikta nemažai įvairiausių žaidimų pavyzdžių interaktyvaus bei inovatyvaus žaidimo sukūrimui Vilkyškiuose, Istorijos Inkubatoriuje. Sekite Mūsų Facebook paskyrą norint sužinoti daugiau informacijos. 

 

2020-11-17                               Darbinis susirinkimas

Lapkričio 17 dieną, karantino laikotarpiu Lietuvoje, nors ir negalint normaliu rimtu vykdyti projekto LT-RU-1-031 veiklų, projekto darbo grupė nestovi vietoje, ir buvo suorganizuoti 2 susirinkimai online. Vieno iš jų metu buvo apžvelgiamas penkerių metų maršruto planas, plėtojimo bei ateities galimybės. Kitu susirinkimu, buvo diskutuojama apie, jau įrengtame Istorijos Inkubatoriuje planuojamą įrengti interaktyvų, inovatyvų istorinį žaidimą. Norint suinoti daugiau informacijos sekite Mūsų facebook paskyrą.

 

                   

2020-11-09                              Inovatyvios permainos Pagėgių krašte

Lapkričio 6-ąją dieną, penktadienį, vyko projekto LT-RU-1-031 darbo grupės susirinkimas. Jame dalyvavo projekto vadovė Ligita Kazlauskienė, projekto koordinatorė Ilona Drukteinienė, projekto finansininkė Dalia Šėperienė, projekto viešųjų pirkimų specialistė Jūratė Milašauskienė, Pagėgių krašto turizmo  ir verslo informacijos centras direktorė Ilona Meirė bei projekto viešinimo specialistas Evaldas Mockus. Pagrindinė susirinkimo tema – interaktyvaus, inovatyvaus istorinio žaidimo sukūrimas, bei darbo patalpų įrengimas.  

 

2020-09-15                              Turizmo aktualijos Pagėgių krašte

Labai svarbu bendrai veiklai sutelkti institucijas, turizmo centrus, muziejus, asociacijas. Tuo tikslu 2020 m. rugsėjo 10 d. vyko Jurbarko krašto turizmo ir verslo atstovų infoturas Mažojoje Lietuvoje, kuriame dalyvavo VŠĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ direktorė Ilona Meirė, tarptautinio projekto Nr. LT-RU-1-031 Projekto vadovė Ligita Kazlauskienė ir projekto viešinimo specialistas Evaldas Mockus. Jurbarko krašto turizmo ir verslo atstovai buvo supažindinti su vykdomu tarptautiniu projektu „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Rytų ir Vakarų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“, jo vykdomomis veiklomis ir lankė šiuo metu Vilkyškiuose įrenginėjamą „Istorijos inkubatorių“, susipažino su siaurojo geležinkelio ekspozicija, turėjo galimybę išbandyti naujai pastatytus pontoninius lieptus keliaudami Pagėgių krašto laivu „Skalva“ su vietos gide Giedre Skipitiene. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų yra lankytinų objektų pritaikymas turistų poreikiams, pasitelkiant kuo įdomesnes vizualines raiškos priemones ir istorines detales. Tad infoturo metu buvo aplankyti ir kiti Pagėgių krašto lankytini objektai: kaimo turizmo sodyboje „Senasis Rambynas“ įsikūrusi Prūsiškos buities ekspozicija po atviru dangumi, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodas, Rambyno regioninio parko lankytojų centras.

 

2020-09-03                               Nauja komanda, tie patys tikslai

Rugsėjo 3-ąją dieną  Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centre  vyko projekto darbo grupės susirinkimas, kurio metu aptartos jau įvykdytos ir planuojamos artimiausiu metu veiklos, patikslintos darbuotojų pareigybės, aptarti darbo grafikai, darbo vidaus taisyklės. Susirinkime buvo pristatyta ir keletas naujų projekto darbuotojų. 

 

 

2020-08-28                             Atnaujinta infrastruktūra Pagėgių krašte

Šį penktadienį (rugpjūčio 28 d.), buvo pasirašyta pontoninių lieptų, laiptų ir biotualetų priėmimo sutartis. Užsakovas - Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras, rangovas - UAB „Kalibrus“.  Šia sutartimi buvo patvirtinti, nesudėtingųjų statinių statybos darbų įrengti pontoniniai lieptai Bitėnuose ir prie Ramybyno kalno, Bitėnuose turistų patogumui įrengti laiptai, bei prie Rambyno kalno pastatytas biotualetas. 

 

 

2020-05-06                             Istorijos Inkubatoriaus gimimas

                                       Pasaulyje siaučiant masinei pandemijai, stovėti vietoje yra ne išeitis. Siekiant sklandžiai vykdyti projektinę veiklą, balandžio mėnesį buvo įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, po kurių pasirašytos dvi statybų rangos sutartys.  Pirmoji sutartis pasirašyta 2020 balandžio 2-ają dieną su UAB „Apastata“, atstovaujamą direktoriaus Mindaugo Apavičiaus.  Pagrindinis darbų objektas – Vilkyškių dvaro buvusios arklidės. Projekto dėka bus atnaujinamos ir pertvarkomos arklidžių patalpos bei įrengiamas istorinis interaktyvus žaidimas ir kitos interaktyvios veiklos zonos, leisiančios virtualiai prisiliesti ir pajusti Prūsijos karalystės istorinį paveldą. Projekto pabaigoje Vilkyškių dvaro arklidžių pastatas bus pervadintas į ,,Istorijos inkubatorių“.

 

 

 

2020-02-25                              Projekto LT-RU-1-031 partnerių darbinis susitikimas Sovetsko mieste