2019 metų renginių planas

PAGRINDINIAI PAGĖGIŲ KRAŠTO

KULTŪRINIAI RENGINIAI 2019 m.

 

Balandžio 13 d. - Jomarkas Mažojoje Lietuvoje. Vieta - Vilkyškiai, Vilkyškių dvaras

 

Gegužės 18 d. - „Šviesa naktyje“

Renginys skirtas Tarptautinei muziejų dienai paminėti. Vieta - Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Bitėnai

 

Birželio 23-24 d.  - Tradicinė vasaros šventė „Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje“

Tradicinė Joninių šventė  ant Rambyno kalno. Vieta – Rambyno kalnas, Pagėgių savivaldybės Kultūros centras

 

Rugpjūčio 01 -  11d. „Mažosios Lietuvos ženklai“

Profesionalių dailininkų pleneras. Vieta - Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Bitėnai

 

Rugpjūčio 09 d. -  ,,Sueiga pas Martyną Jankų“

 

 • Konferencija, skirta Jono Vanagaičio 150 - osioms metinėms paminėti
 • Tarptautinio profesionalių dailininkų plenero darbų pristatymas
 • Koncertinė programa

Vieta - Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Bitėnai

 

Rugsėjo 21 d. -  „Pagėgiai – laiko labirintuose“

Pagėgių krašto šventė. Vieta – Pagėgiai, Pagėgių savivaldybės Kultūros centras

 

Gruodžio 21 d. - ,,Kalėdinis Žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje“

Vieta – Pagėgiai, Pagėgių savivaldybės Kultūros centras

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakinga institucija, asmenys

 1.  

Nakties renginys skirtas Tarptautinei muziejų dienai paminėti „Šviesa naktyje“. Renginys skirtas Ievos Jankutės ir Endriaus Jankaus jubiliejinėms sukaktims paminėti.

 • Parodos parengimas ir atidarymas.
 • Poetinė akcija
 • Menų laboratorija

Koncertinė  programa

05.18

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

 1.  

Teatro pleneras Bitėnuose „Kūrybos mintijimai pagal Vydūną“

05 mėn.

25-26 d.

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Armonikierių sueituvės

05. 30

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų dienai ,,Aš esu“.

05.31

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Panemunės vasaros šventė

05.31

Pagėgių seniūnas

 1.  

Piktupėnų vasaros šventė

06.01

Pagėgių seniūnas

 1.  

Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų dienai ,,Vaikystės šalyje“. Aitvarų gamyba.

06.01

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Liaudiškų kapelų sueituvės ,,Linksmoji armonika -2019. Pleneras.

06.02

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

,,Vaikystės žydinčios pievos“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

06. 03

Pagėgių Vydūno SVB

 1.  

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų ir Pagėgių savivaldybės dailės mokytojų metodinio būrelio narių organizuojamas tradicinės jungtinės Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų parodos „Atokvėpio valandėlė“ pristatymas, skirtas Pagėgių krašto dailės profesionalų kūrybos sklaidai.

06.12

Pagėgių Vydūno SVB

 

 1.  

Gedulo ir Vilties dienai paminėti skirtas perfomansas Birutės gatvėje .

Respublikinė akcija - žuvusių tremtinių pavardžių skaitymas

06.14

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Liaudiškų kapelų sueituvės ,,Linksmoji armonika 2019“

06 mėn.

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Pagėgių krašto liaudies menininkų pynimo iš žolynų pleneras „Saulės šokis“

06.22

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Tradicinė vasaros šventė „ Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje“

06.23 - 24

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Ropkojų Jono Krikštytojo bažnyčios 150-asis jubiliejus

06.24

Natkiškių seniūnas

 1.  

Pagėgių miesto vasaros šventė

07.06

Pagėgių seniūnas

 1.  

Tautinės giesmės giedojimas

07.06

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Kentrių vasaros šventė

07.13

Pagėgių seniūnas

 1.  

Lietuvos muziejų kelio renginiai Mažosios Lietuvos regione (ML regiono koordinatorius Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus)

07.22-08.11

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

 1.  

Natkiškių vasaros šventė „Šventa Ona – duonos ponia“

07. 20

Natkiškių seniūnas

 1.  

Vilkyškių vasaros šventė „Vilkyškių Oninės“

07.

Vilkyškių seniūnas

 1.  

Tarptautinis meno pleneras

„Mažosios Lietuvos ženklai - Bažnyčios“, skirtas Evangelikų liuteronų bažnyčios atkūrimo Lietuvoje 100-mečiui paminėti.

08.01 – 08.11

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

 1.  

Lumpėnų vasaros šventė

08.03

Lumpėnų seniūnas

 1.  

Sueiga pas Martyną Jankų.

 • Konferencija, skirta Jono Vanagaičio 150-osioms metinėms paminėti.
 • Tarptautinio profesionalių dailininkų plenero darbų pristatymas.

Koncertinė programa ( + scenos nuoma, įgarsinimo paslaugos pirkimas).

08.09

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

 1.  

 Susitikimas su Vydūno draugijos nariais. Naujausių leidinių vydūniškąja tematika pristatymas. Renginys skirtas Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) šviesaus atminimo pagerbimui.

08.08

Pagėgių Vydūno SVB

 

 1.  

Vasaros šventė „Žukų Žolinės“

08. 16

Vilkyškių seniūnas

 1.  

Folkloro festivalis „ Gandro pavakariai“

08.23

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Tradicinė Pagėgių krašto šventė „Pagėgiai- laiko labirintuose

09.21

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Edukacinės-kūrybinės veiklos įvairaus amžiaus vaikams ir jų tėveliams „Juodojo katino kiemelyje“, skirtos tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose“ 

09.14

Pagėgių Vydūno SVB

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Popietė „Esu orus senjoras“

Paroda „ Nuo kuskelės lig skrybliaus“

10.01

 

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Šventė, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ,,Nugyventi metai – tai gražiausias metų turtas“.

10.06

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Vydūno perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse (Pagėgių savivaldybė)

28-ųjų metinių minėjimas:

 • Vydūno atminimo pagerbimas gėlėmis ir žvakėmis jo amžinojo poilsio vietoje – Bitėnų kapinaitėse;
 • Studijos „Gin-Dia“ (Šiauliai) sukurto meninės dokumentikos filmo apie Vydūno sąsajas su Pagėgių kraštu demonstracija;
 • Studijos „Gin-Dia“ (Šiauliai) organizuotos Šiaulių universiteto Dailės katedros dėstytojų tapytų Vydūno portretų parodos pristatymas, dalyvaujant rengėjams.

10.17

Pagėgių Vydūno SVB

 

 1.  

Vėlinių gerumo akcija „Uždekim atminimo ugnelę“

10.30

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Paskutinė rudens šventė

Šv. Martyno diena

11.11

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Padėkos vakaras

11.16

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Tradicinės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių parodos

„Ant kūrybos sparnų“ pristatymas, skirtas Pagėgių krašto gyventojų kūrybiškumo skatinimui.       

11.20

Pagėgių Vydūno SVB

 

 1.  

Edukacinis užsiėmimas ,,Artėjant Kalėdoms“ (Kalėdinių karpinių gaminimas).

11.25 -29

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Konkursas „Sukurk savo Angelą“  (Angelų Alėja Pagėgių miesto parke)- Pagėgių miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventės sudėtinis renginys

 

 

11 mėn. eigoje

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Pasidainavimo vakaras ,,Advento dainų-giesmių giedojimas“

11 -27

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Teatralizuota edukacinė popietė ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Miško linksmybės arba miško Kalėdos“. Knygos „Riešutortas“ (20017 m.) pristatymas, dalyvaujant autoriams Benui Bėrantui ir Vilijai Kvieskaitei (leidykla „Nieko rimto“). Renginys skirtas advento pradžiai paminėti.

11.27

Pagėgių Vydūno SVB

 

 1.  

Tilžės akto diena. Eksponatų, gautų per 2018-2019 metus pristatymas ir padėkos vakaras

11.29

Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus

 1.  

Vakaras, skirtas Draugo dienai „Draugystė veža“

11.29

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Vakaras ,, Susikurkime ypatingą adventą“

12.05

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Kalėdų Eglės įžiebimo šventė Pagėgiuose „Ateina tavo ir mano Kalėdos“

12.06

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Tradiciniai susitikimai su vaikučiais Kalėdų Senelio namelyje

12 mėn.

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Advento vakaronė ,,Kai angelas į žemę nusileidžia“

12.15

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Akcija ,,Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“.

12.16-17

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Ikimokyklinukų Kalėdų šventė ,,Nykštukų pasaka“

12.20

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Kalėdinis Žąsų turgus

12.21

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Kalėdinės giesmės.

12.25

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Naujųjų – 2020-ųjų  metų sutikimo vakarėlis „ Metų virsmo sukūryje“

 

12.31

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 1.  

Naujametinis žiburėlis.

12.31

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

 


Paieška:
Kontaktai
Šereikos g.5-3,
LT-99254 Vilkyškiai,
tel. +370 656 18 551,
ticpagegiai@gmail.com

Renginių kalendorius

<< rugpjūtis, 2020 >>
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31