Kultūros vertybių registras/Pagėgių savivaldybė

Į kultūros vertybių registrą įtrauktų nekilnojamųjų kultūros vertybių Pagėgių savivaldybėje sąrašas 2017

 

Kultūros vertybės Nr.

Pavadinimas

Vieta

Dvaro sodybos/palivarkai ir pagalbiniai pastatai/parkai

653

Būbliškės dvaro sodybos fragmentai 

 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Būbliškės k.,

655

Buv. palivarko sodyba 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k.,

658

Palumpių dvaro sodyba 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

659

Pempynės dvaro sodyba 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Pempynės k.,

661

Šereitlaukio dvaro sodyba 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

662

Šilgalių dvaro sodyba 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

667

Villkyškių dvaro sodyba

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

29880

Būbliškės dvaro sodybos fragmentų svirnas 

 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Būbliškės k.,

29881

Būbliškės dvaro sodybos fragmentų parkas 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Būbliškės k.,

29882

Ponų namas 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Pempynės k.,

29883

Svirnas 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Pempynės k.,

29884

Namas 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Pempynės k.,

29885

Arklidė

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Pempynės k.,

29886

Kumetynas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Pempynės k.,

29887

Tvartas

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Pempynės k.,

29888

Palumpių dvaro sodybos rūmai 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

29889

Palumpių dvaro sodybos arklidė 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

29893

Palumpių dvaro sodybos šiaurės vakarų kumetynas

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

29890

Palumpių dvaro sodybos karvidė 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

29891

Palumpių dvaro sodybos svirnas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

29892

Palumpių dvaro sodybos pietryčių kumetynas 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

29894

Palumpių dvaro sodybos ūkvedžio namas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

29895

Šilgalių dvaro sodybos rūmai 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29896

Šilgalių dvaro sodybos arklidė 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29897

Šilgalių dvaro sodybos vežiminė 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29898

Šilgalių dvaro sodybos karvidė 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29899

Šilgalių dvaro sodybos namas 

 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29900

Šilgalių dvaro sodybos vakarų tvartas 

 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29901

Šilgalių dvaro sodybos šiaurės ūkinis pastatas 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29903

Šilgalių dvaro sodybos vakarų ūkinis pastatas 

 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29904

Šilgalių dvaro sodybos prižiūrėtojo namas 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29905

Šilgalių dvaro sodybos rytų tvartas 

 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29907

Šilgalių dvaro sodybos tvoros fragmentai su vartų stulpais 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29908

Šilgalių dvaro sodybos parko fragmentai 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29902

Šilgalių dvaro sodybos Rytų ūkinis pastatas 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29906

Šilgalių dvaro sodybos rūsys 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k.,

29909

Svirnas

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.

29910

Spirito varykla 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.

29911

Vakarų kumetynas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.

29912

Rytų kumetynas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.

29913

Arklidė 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

29914

Tvartas 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

29915

Bokštas 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

29916

Parko fragmentai 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

30254

Rūmai 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

30255

Svirnas 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

30256

Valdybos namas 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

30257

Svečių namas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

30258

Arklidė

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

30259

Parko fragmentai 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

31967

Vilkyškių sodyba 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

31968

Vilkyškių sodybos namas 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

31969

Vilkyškių sodybos ūkinis pastatas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

31970

Vilkyškių sodybos tvartas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

Paminklai

4427

Stela

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k.,

 

4146

Paminklas žuvusiems Pirmajame pasauliniame kare

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

16528

Paminklas ir stovyklos vieta 

 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Pagėgių k.,

 

Bažnyčios/klebonijos

2292

Evangelikų liuteronų bažnyčia 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Žukų k.,

23601

Evangelikų liuteronų bažnyčios ir klebonijos pastatų kompleksas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Žukų k.,

23602

Klebonija 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Žukų k.,

23603

Ūkinis pastatas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Žukų k.,

 

31606

Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 

Pagėgių sav., Natkiškių sen., Ropkojų k.,

Senosios kapinės/kapinynai

2520

 Kerkutviečių kapinynas, vad. Maro kalnu 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Kerkutviečių k.,

6862

Lumpėnų kapinynas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k.,

6881

Palumpių kapinynas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Palumpių k.,

11218

Kapinės 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Pagėgių m., Žemaičių g. 21A

12566

Vilkyškių evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Šereikos g.

16313

Sodėnų, Šilinės kapinynas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Sodėnų k.,

16314

Vidgirių kapinynas 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vidgirių k.,

16387

Kreivėnų kapinynas https://kvr.kpd.lt/img/obj-detail.png

 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Kulmenų k.,

26020

Strazdų, Ječiškių kapinynas 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Strazdų k.,

27099

Barzūnų kapinynas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Barzūnų k.,

38538

Strazdų, Ječiškių kaimų evangelikų liuteronų senosios kapinės 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Strazdų k.,

38641

Pempynės kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

38642

Šereitlaukio kaimo evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

38643

Šereitlaukio kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

38669

Opstainėlių, Keleriškių kaimų evangelikų liuteronų senosios kapinės 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Keleriškių k.,

38670

Opstainio kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Opstainio k.,

38683

Šereitlaukio, Šereiklaukio kapinynas II 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

38748

Vilkyškių evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Johaneso Bobrovskio g.

38750

Vilkyškių evangelikų liuteronų ketvirtosios senosios kapinės 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

38752

Vilkyškių evangelikų liuteronų trečiųjų senųjų kapinių vieta 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Johaneso Bobrovskio g.

38753

 Vilkyškių dvaro savininkų Dreslerių kapai 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

39025

Lumpėnų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k.,

39027

Bardėnų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės https://kvr.kpd.lt/img/obj-detail.png

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bardėnų k.,

39070

Bitėnų-Šilėnų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių kompleksas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

40279

Būbliškės dvaro sodybos fragmentų senosios kapinės 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Būbliškės k.,

40544

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių kompleksas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

40545

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso senosios kapinės 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

4141

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno kapas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

26395

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėjo Martyno Jankaus kapas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

39026

Bitėnų-Šilėnų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso Bitėnų-Šilėnų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

39071

Bitėnų-Šilėnų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso Mažosios Lietuvos kultūros puoselėtojos, visuomenininkės Evos Mildos Jankutės-Gerola kapas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

40580

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso muziko, kultūros veikėjo Valterio Kristupo Banaičio kapas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

40581

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso gydytojo, visuomenės veikėjo Valterio Didžio kapas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

40582

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso etninių tradicijų puoselėtojos Elenos Grigolaitytės-Kondratavičienės kapas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

40583

Bitėnų-Užbičių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso Mažosios Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjo Jono Vanagaičio kapas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

 

Piliakalniai/senosios gyvenvietės

3373

Kulmenų, Kreivėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilies kalnu, Vilkės piliakalniu 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Kulmenų k.,

16388

Šereitlaukio, Šereiklaukio kapinynas, vad. Milžinkapiu 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

17187

Šereitlaukio, Šereiklaukio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

17188

Šereitlaukio, Šereiklaukio senovės gyvenvietė 

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

20525

Opstainio piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė - saugoma kaip Piliakalnio u.k. 3385 vertingoji savybė 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Opstainio k.,

23799

Kulmenų, Kreivėnų piliakalnis su gyvenviete 

 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Kulmenų k.,

23800

Kulmenų, Kreivėnų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Kulmenų k.,

23810

Opstainio piliakalnis su gyvenviete - dubliuoja objektą u.k. 3385 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Opstainio k.,

23812

Opstainio, Vilkyškių piliakalnis su gyvenviete 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Raudondvario k.,

23813

Opstainio, Vilkyškių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Raudondvario k.,

25177

Vėžininkų senovės gyvenvietė 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vėžininkų k.,

3374

Būbliškės, Pagėgių piliakalnis 

Pagėgių sav., Pagėgių sen.,

3385

 

Opstainio piliakalnis 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Opstainio k.

3386

Vartūliškių piliakalnis, vad. Šventkalniu 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vartūliškių k.,

3387

Opstainio, Vilkyškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Raudondvario k.,

38684

Šereitlaukio, Šereiklaukio piliakalnis su gyvenviete 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

38685

 

Šereitlaukio, Šereiklaukio piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Šereitlaukio k.,

 

Architektūros paminklai

18

Vila 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Krakeniškių k.,

1639

Namas 

Pagėgių sav., Natkiškių sen., Ropkojų k.,

1640

Sodyba I 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

1641

Bitėnų k. etnoarchitektūrinė sodyba I 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

1642

Bitėnų k. etnoarchitektūrinė sodyba II 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

1643

Aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos rūsys 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., M. Jankaus g. 5

10562

Aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodyba

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., M. Jankaus g. 3, 5

39081

Aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos daržinė 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., M. Jankaus g. 3

39082

Aušrininko, spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos namas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., M. Jankaus g. 3

17036

Vidgirių turbininio vėjo malūno pastatas 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vidgirių k.,

28227

Namas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

28228

Tvartas su daržine 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

28229

Rūsys 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

28230

Namas 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

28231

Tvartas su daržine 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

28232

Rūsys 

 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

31607

 Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Pagėgių m., Vilniaus g. 46

31609

Piktupėnų mokyklos pastatas 

 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Piktupėnų k.,

31636

Žukų mokyklos pastatas 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Žukų k.,

31637

Namas 

 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k.,

32215

Namas

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Mociškių k.,

32832

Vidgirių turbininio vėjo malūno pastatų kompleksas

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vidgirių k.,

32833

Vidgirių turbininio vėjo malūno pastatų komplekso ūkinis pastatas 

Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vidgirių k.,

Kiti objektai

17038

Pastatas - pradėta Valstybės saugomo objekto statuso panaikinimo procedūra 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k.,

17124

Vilkyškiai 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.,

23226

Pastatas ir stela - pradėta Valstybės saugomo objekto statuso panaikinimo procedūra 

Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k.,

31745

Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa 

Pagėgių sav.,

Gamtos objektai

11219

Rambyno kalnas 

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k.,

Informacijos šaltinis: https://kvr.kpd.lt/ 2017.10.09


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras 2017 Pagėgių savivaldybėje79126.73 kBAtsisiųsti
Paieška:
Kontaktai
Šereikos g.5-3,
LT-99254 Vilkyškiai,
tel. +370 656 18 551,
ticpagegiai@gmail.com

Renginių kalendorius

<< gruodis, 2022 >>
PATKPŠS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031